سیستم دکت (Dect) چیست؟؟

سیستم دکت (Dect)  چیست؟؟

در این سیستم دستگاه مرکزی هر 30 ثانیه قدرت RF  (معمولا بیشتر از کارکردهای مکانیکی، به کارکردهای الکتریکی اشاره دارد، با این وجود سامانه‌های آراِف مکانیکی نیز وجود دارند.) اطراف را بررسی می کند و یک لیست RSSI  از کانالهای آزاد را فراهم می کند ، سپس پایه از لیست  RSSI  استفاده نموده و کانالی که کمترین میزان تداخل را دارد جهت تماس انتخاب می کند . سیستم دکت (Dect)  کانالهای آزاد برای تلفن یبسیم را پیدا کرده که تداخل با دیگر دستگاهها را بهینه تر از  FHSS  انجام دهد .

از مزایای این سیستم می توان به جلوگیری از استراق سمع احتمالی و دستیابی به بهتربن کیفیت صدا را اشاره کرد.

/ 0 نظر / 92 بازدید